Velkommen til Grangaardens gæstebolig
 

Grangaardens gæstebolig tilbyder overnatning hele året midt i Nationalpark Thy.

Vi ønsker at give vore gæster den unikke oplevelse, det er at bo ude midt i naturen, hvor man kan:

• Opleve såvel lys og liv som fuldstændig mørke og stilhed

• Høre padders kvækken og hjortes brunstbrøl

• Se sjældne insekter, fugle, padder og dyr

• Lugte havet, skoven og heden

• Mærke årstiderne

Vi har gennem 25 år drevet landbrug her på Grangaarden, som er en tidligere sandjordsejendom beliggende op ad Stenbjerg plantage.
 
Vi har gennem årene haft fåreavl, kødkvæg og senest frilandssøer.
 
Landbruget drives nu udelukkende som naturejendom med skov, hede, eng og vedvarende græsarealer, som afgræsses af heste.
Grangaardens gæstebolig | Tyskebakken 5, 7700 Thisted  | Tlf.: 97937479